banner

Boeing 737-800 manuál pro let z LKMT do LKPR

Některé údaje se mohou lišit v závislosti na aktuálním stavu letového provozu a počasí.

Předstartovní příprava

V menu simulátoru vyberte FREE FLIGHT. Tlačítkem Flight planner... otevřete stejnojmenný dialog. Kliknutím na tlačítko Select... v části Choose departure airport otevřte dialog pro výběr letiště. Do pole By airport ID vepiště LKMT. V Choose runway/starting position zvolte PARKING 2 -- RAMP GA MEDIUM. Dialog zavřete tlačítkem OK. Obdobně nastavte Choose destination na LKPR. V Choose flight plan type zvolte IFR. V Choose routing zvolte pro jednoduchost Direct - GPS. Klikněte na tlačítko Find route a nastavte 16 000 stop. Klikněte na tlačítko OK a uložte flight plan. Přesunout letadlo na místo uvedené v letovém plánu chcete. Letadlo zvolte Boeing 737-800, čas a počasí dle potřeby. Doporučuji však mít počasí nastaveno na hodnotu Real-world weather (updates). Zaškrtněte políčko Launch flight with ATC window open. Toto okno pro komunikaci se střediskem letového provozu se dá klávesou ; kdykoli zase zavřít. Tlačítkem Fuel and Payload... otevřte dialog pro nastavení zátěže a paliva. Tlačítkem Change Fuel... otevřete dialog pro nastavení množství paliva, které budete mít na začátku v nádržích. To není dobré podceňovat, protože pokud necháte nastavenou plnou nádrž, budete na krátkých tratích přistávat s hodně těžkým letounem a hrozí tak prasknutí pneumatik. A jen pro zajímavost, kdybyste do letadla dali všech devět pomocných nádrží a naplnili je až po špunty, nesměli byste už naložit žádnou jinou užitečnou zátěž, abyste se s letadlem vůbec odlepili od dráhy. Bohužel se v USA stále používají jednotky jako liščí skoky a podobně, takže se musí udávat množství paliva v librách. Rychlovýpočet se zakládá na zjednodušení, že Boeing 737NG potřebuje 4 400 liber pro výstup plus 4 800 liber na každou hodinu letu. Čas potřebný pro vystoupání se neodečítá. Jako rezervu přidejte ještě 2 000 liber. Do postranních nádrží tedy nastavte po 4 400 liberách a centrální může zůstat prázdná, protože se předpokládá jen třicetiminutový let. Zavřete dialogy a zahajte simulaci kliknutím na FLY NOW!.

Pokud je tma, můžete si rozsvítit přístrojovou desku. Následně zapněte pojížděcí a protinárazová světla.

Taxi lights Taxi lights Anti colision lights

Dynamická teplota vzduchu se zobrazuje v levém horním rohu motorového displeje. Pokud je dynamická teplota v rozmezí -40 °C a 10 °C, je nutné zapnout rozmrazování motorů. Nezáleží na tom, jestli je letadlo na zemi či ve vzduchu. Pokud je letadlo na zemi a teplota je nižší než 10 °C, je nutné zapnout odmrazování křídel. Během letu se křídla odmrazují jen vzácně (například během letu do Vietnamu, kde je vlhko a oblačnost se dostává hodně vysoko), protože hrozí ztráta přetlaku v kabině.

Engine Instrument and Crew Alert system Engine Instrument and Crew Alert system

Nyní požádáte o schválení letového plánu.

 

1 - [ Tune Mosnov Tower on 120.800 ]

2 - [ Request IFR Clearance ]

Mosnov Tower, Boeing N737W IFR to Ruzyne, ready to copy.

Boeing N737W, is cleared to Ruzyne airport as filed. Fly runway heading, climb and maintain 8,000. Departure frequency is 118.7, squawk 3314

1 - Read back (Acknowledge) IFR Clearance

Boeing N737W, cleared to Ruzyne airport as filed. Fly runway heading, climb and maintain 8,000. Departure on 118.7, squawk 3314.

Boeing 37W, readback correct. Contact ground on 120.8.

Věž sdělí letovou hladinu, kterou máte držet těsně po vzletu, než obdržíme další instrukce. Ihned jí nastavíme a spolu s rychlostí na 250 uzlů, což je obvyklá stoupací rychlost. Další důležitý údaj je Squawk code, což je údaj vyslaný letadlem když od radaru přijme žádost o identifikaci. Přijímá ho jak řídicí věž, tak i ACAS (airborne collision avoidance system) každého letadla v okolí. Běžně se mu říká odpovídač. Správně by měl kód začínat cifrou 1, protože jsme v našem případě v režimu IFR. Flight Simulator však do takových podrobností nezachází. Na panelu rádia zkontrolujeme, jestli se automaticky nastavil odpovídač.

Altitude Speed Transponder

Odtlačení

Nyní pomocí klávesové zkratky CTRL + . uvolněte parkovací brzdy. Potom požádejte o povolení k přesunu od stojánky k dráze.

 

2 - Request Taxi IFR

Mosnov Ground, Boeing N737W with Oscar, ready to taxi, IFR.

Boeing N737W, taxi to and hold short of runway 4 using taxiway F E. Contact on 120.8 when ready.

1 - Acknowledge Taxi Clearance

Taxi to and hold short runway 22 via taxiway F E, Boeing 37W.


Zapněte poziční světla a pojížděcí světla.

Position lights Taxi lights

Kombinací Shift + P necháme letadlo postrčit dozadu. Vyčkáme, až se octne přední podvozek za křižovatkou a poté ukončíme postrčení opět zkratkou Shift + P.

Startování motorů

Pokud nejsou nastartované motory, aktivujte parkovací brzdy klávesovou zkratkou CTRL + ., nastartujte motory pomocí CTRL + S a brzdy opět uvolněte stejnou zkratkou. Pokud není zapnuté vyhřívání teploměru, zapněte ho.

Probe heat

Pojíždění

Pokud nemáte vedle sebe navigátora s mapou letiště, můžete se přepnout do Locked Stop pohledu a nechat si zobrazit šipky, které vás dovedou ke správné VPD (vzletové a přistávací dráze).

 

2 - [ Turn On Progressive Taxi ]


Přední podvozek veďte po středové žluté čáře. Z pilotní kabiny to vyžaduje hodně cviku a je lepší se přepnout do pohledu Virtual Cockpit. Cestou nastavte klapky na 5 a kolem u pák tahu nastavíme trim výškového kormidla na 4,5°. To je obvyklá hodnota pro vzlet.

Flaps Fasten belt

U VPD je za každých okolností nutné zastavit a vyčkat před dvojitou příčnou čarou.

Vzlet

A nyní asi nejkomplikovanější část letu. Zahájíte jí požádáním a povolení ke vzletu.2 - Request Takeoff Clearance IFR from Mosnov Tower

Mosnov Tower, Boeing N737W at runway 4 ready for takeoff, IFR to Ruzyne.

Boeing N737W, cleared for takeoff runway 4.

1 - Acknowledge Takeoff Clearance

Cleared for takeoff runway 4, Boeing N737W.


Zapněte přistávací světla. Pokud by byla nefunkční, dejte spínače do polohy vypnuto a použijte záložní (Outboard). Taxi lights do polohy off. Dejte znamení nazývané Double ding. Spínač pro zákaz kouření přepněte do polohy off a po chvilce opět do polohy on. Je to znamení pro členy palubního personálu aby zaujali svá místa a připoutali se. Samočinnou brzdu nastavte na vzlet. Pomalu vjedeme na VPD a srovnejte podélnou osu letadla s podélnou osou dráhy.
Landing lights Landing lights

Pomalu zvyšujeme tah na 40%, když motory tohoto výkonu dosáhnou, zvyšte tah na 80%.

Engine Instrument and Crew Alert system

Druhý pilot přitom sleduje svůj rychloměr. Když letadlo dosáhne rychlosti osmdesát uzlů, zahlásí „80 knots“. Nato první pilot zkontroluje rychlost na hlavním displeji a pokud souhlasí, zahlásí „Check“. Pokud nesouhlasí, vzlet se přeruší. Pokud se rozsvítí jakýkoli varovný signál před tímto bodem, přerušuje se vzlet.
Standby Airspeed Indicator Primary Flight Display

Při 145 uzlech hlásí druhý pilot „V1“. Jedná se o moment, po kterém se přerušuje vzlet jen v případě prasklé pneumatiky či požáru motorů. Rychlost V1 přitom není závislá na délce dráhy. Maximální hmotnost nákladu se totiž stanoví podle délky dráhy, takže je rychlost V1 stále stejná.

Standby Airspeed Indicator

Při 150 uzlech hlásí druhý pilot „Rotate“. Hlavní pilot pomalu zvyšuje náklon po dobu tří sekund na hodnotu 8 až 10 stupňů.

Standby Airspeed Indicator Primary Flight Display

Při 160 uzlech hlásí druhý pilot „V2“. Jedná se o bezpečnou rychlost, při jejímž dosažení se v případě poruchy motoru může pokračovat v letu. Před touto rychlostí se v případě poruchy motoru přeruší vzlet a letadlo dobrzďuje o zábrany za VPD.

Standby Airspeed Indicator

Když začne letadlo nabírat výšku, hlásí druhý pilot „Positive climb“. Nato odpovídá hlavní pilot „Gear up“ a zatahuje podvozek.

Landing gear

Ve výšce 400 stop nad zemí se zapíná autopilot. Konkrétně se dá spínač A/T do polohy ARM a zapne se SPEED. Tím jsme předali kontrolu nad rychlostí. Spínač Nav/GPS se přepne do polohy GPS, zapne se CMD a ALT HLD, čímž se předá kontrola nad výškou. Pořád máte manuální ovládání směru.

Primary Flight Display Autothrottle switch Speed Hold Switch Nav/GPS Hold Switch Autopilot Master Switch Altitude Hold Switch

Ve výšce 1000 stop nad zemí se zatahují vztlakové klapky na 1.

Primary Flight Display Flaps

V rychlosti 210 uzlů se zatahují klapky úplně.

Primary Flight Display Flaps

 

Boeing 37W contact Ostrava Departure on 118.7.

1 - Acknowledge Handoff

118.7 for Boeing 37W.

1 - [ Tune Ostrava Departure on 118.700 ]

1 - Contact Ostrava Departure

Ostrava Departure, Boeing N737W is at 4,400 climbing 10,000.

Boeing N737W, Ostrava Departure, roger. Altimeter 3003


Upravte nastavení výškoměru na 3003 klávesou B nebo ručně na panelu.


Altimeter Calibration Knob 3003

Boeing 37W, Turn right heading 280 proceed on cource, Climb and maintain 10,000.

1 - Acknowledge Instruction

Turn left heading 280, Climb and maintain 10,000, Boeing 37W.


Přelaďte na řídící letového provozu mající na starosti odlety a nastavíme kurz, který nám sdělí. Poté zapněte HDG SEL a nastavte automatickou brzdu do polohy off.
Heading Hold Switch Automatic Brake


Stoupání

Před dosažením letové hladiny 100 dostanete povolení stoupat dále na očekávanou hladinu 160 (letová hladina je je výška v hexastopách).


Boeing 37W, Climb and maintain 16,000.

1 - Acknowledge Instruction

Climb and maintain 16,000, Boeing 37W.


Ve výšce 10 000 stop nastavte výškoměr na 2992, vypněte přistávací světla, dejte znamení cestujícím, že se můžou odpoutat a zrychlete na 280 uzlů.

Altimeter Calibration Knob 2992 Landing Lights Switch Unfasten belts Speed 280 knots


Let

Po dosažení letové hladiny 160 můžete zrychlit na 320 uzlů.

Speed 320 knots

Během letu se přihlašte k pražské věži.

 

Boeing 37W, contact Prague Center on 118.375

1 - Acknowledge Handoff

118.375 for Boeing 37W.

1 - [ Tune Prague Center on 118.375 ]

1 - Contact Prague Center

Prague Center, Boeing N737W is at 16,000.

Boeing N737W, Prague Center, roger. Altimeter 2993.


Upravte nastavení výškoměru.

Klesání

Až bude letadlo blízko mezinárodního letěšně LKPR, ozve se věž.Boeing 37W, you are 66 miles east. Turn left heading 240 Expect vectors ILS runway 6 approach.

1 - Acknowledge Assigned Approach

Turn left heading 240 Expect vectors ILS runway 6 approach, Boeing 37W.


Nastavte kurz na 240. Poté se podívejte do mapy jaká je frekvence a směr dráhy 6 na Ruzyni. Otevřete mapu a klikněte do oblasti zeleného sestupového paprsku dráhy 6.

Dispay/Hide Map


Nastavte kurz pro dráhu na 63, frekvenci NAV1 na 111.15 a zapněte NV1, MRK a DME. Zapněte APP a přepněte z GPS na NAV.


Audio Control Panel Navigation Radio Panel Audio Control Panel Approach Hold Switch NAV/GPS Mode Switch


Boeing 37W, Turn right heading 265. Descend and maintain 3,500.

1 - Acknowledge Instruction

Turn right heading 265, Descend and maintain 3,500, Boeing 37W.


Upravte kurz a zahajte klesání nastavením požadované výšky 350.


V letové hladině 120 zpomalte na 280 uzlů.

Primary Flight Display


V letové hladině 100 zpomalte na 250 uzlů, dejte cestujícím znamení, že se mají připoutat a rozsviťte přistávací světla.

Primary Flight Display Fasten Belts Landing Lights Switch


Přiblížení

Rozsvítí se nápis Below G/S značící, že se nacházíme pod sestupovým paprskem, rozsvítí se nápid ID na rádiovém panelu a začne pípat kód dráhy.

Below G/S ID

Po dosažení letové hladiny zpomalte na 210 uzlů.

ID

Boeing 37W, Turn right heading 300.

1 - Acknowledge Instruction

Turn right heading 300, Boeing 37W.

Boeing 37W, Turn right heading 330.

1 - Acknowledge Instruction

Turn right heading 330, Boeing 37W.


Poslední zatáčka před navedením na dráhu.

Boeing 37W, you are 21 miles southwest. Turn right heading 030, Cleared ILS runway 6 approach. Maintain 3,500 until established on the localizer. Contact Ruzyne Tower on 119.7.

1 - Acknowledge Approach Clearence

Turn right heading 030, Descend and maintain 3,500 Cleared ILS runway 6 approach. Maintain 3,500 until established. Tower on 119.7 Boeing 37W


Nyní nastavte kurz a vyčkávejte v uvedené výšce, dokud neprotnete sestupový paprsek. Ještě než se tak stane, nalaďte ruzyňskou věž a sdělte jí, že přistáváte na dráhu 6 pomocí ILS.

1 - [ Tune Ruzyne Tower on 119.700 ]

1 - Contact Ruzyne Tower

Ruzyne Tower, Boeing N737W is 20 miles southwest, inbound ILS runway 6 approach.

Boeing N737W, Ruzyne Tower. Fly straight in, runway 6. Altimeter 2993

1 - Acknowledge Pattern Entry Instruction

Make straight in runway 6, Boeing 37W.


Není nutné nastavit kurz do vyčkávacího prostoru. Můžete vletět přímo do sestupového koridoru. Opět upravte nastavení výškoměru klávesou B. Nastavte spoilery do polohy ARM, vysuňte klapky na 5 stupňů, nastavte automatickou brzdu a zpomalte na 175 uzlů.

Auto Spoilers Armed Auto Spoilers Armed Auto Brake Switch

Každou chvílí autopilot upraví kurz přímo na VPD číslo 6. Až se tak stane, zmizí zelený nápis HDG v horní části hlavního displeje. Také přestane svítit kontrolka HDG SEL na panelu autopilota. To znamená, že kurz je nyní nastaven na VPD a autopilot už se neřídí hodnotou nastavenou na panelu.

Primary Flight Display Heading

Po chvíli protnete sestupový paprsek. Nyní autopilot udržuje příčný náklon tak, aby letadlo směřovalo k VPD. Na hlavním displeji se změní nápis ALT na G/S, zhasne kontrolka ALT HLD na panelu autopilota a zhasne nápis Below G/S.

Primary Flight Display Altitude Below G/S

Boeing 37W, cleared to land runway 6.

1 - Acknowledge Landing Clearance

Cleared to land runway 6, Boeing 37W.


Dostali jste povolení k přistání. Vysuňte klapky na 15, vysuňte podvozek a zpomalte na 155 uzlů. Následně čte druhý pilot landing checklist.

Flaps Landing gear

Přistání

Flight Simulator je velmi vhodný pro létání sestupů ILS (Instrument Landing System), samotné dosednutí však na něm asi nikdy nebude jako ve skutečnosti. Při sestupu po paprsku ILS se navíc kontrolují výšky nad polohovými návěstidly, tzv. markery (OM, MM, IM), které jsou signalizovány akusticky i vizuálně v kabině při nalétnutí. Flight Simulator je však signalizuje pouze akusticky. Severoamerický Boeing totiž není tak technicky na výši, jako evropský Airbus. Autopilot nedokáže ovládat směrové kormidlo a tak po dosednutí může dojít k vybočení z dráhy například při přistání s bočním větrem. Proto se autoilot vypíná a přistává se ručně. Nad posledním markerem vypněte autopilota. Přepínač A/T přepněte do polohy OFF a stisknutím tlačítka CMD A vypněte automatické udržování letounu v sestupovém paprsku. Slyšíte zahoukání signalizující vypnutého autopilota.

Autothrottle Switch (off) Autopilot Master Switch (off)


Postupně zvyšujte náklon a snižujeme tah, aby byla rychlost 140 uzlů. Svislá rychlost se snižuje. Její indikátor je hlavním displeji vpravo od ukazatele výšky. Po dosednutí na hlavní podvozek slyšíte zřetelný náraz. Páka Speed Brake Rever se posune do polohy UP.


Speed Brake Rever


Opatrně snižujte náklon, až dosedne i přední podvozek. Aktivují se automatické brzdy. Páku tahu posuňte do polohy zpětného tahu (například držením klávesy F2). Zřetelně slyšíte dunivý zvuk reverseru. Co nejmenším vyklopením směrovky držíme letadlo na dráze. Po zpomalení pod 40 uzlů vypněte automatickou brzdu, tah upravte na 20% a zatáhněte rušiče vztlaku příkazem Spoilers (extend/retract).


Automatic Brake Speed Brake Rever
Udržujte rychlost pod 30 uzlů.


Boeing 37W, exit runway when able.


Při nejbližší příležitosti opusťte dráhu, aby letadlo za námi mohlo přistát a nemuselo na go-around.

Pojíždění

Po opuštění VPD se ozve věž.Boeing 37W, contact ground on 121.9.

1 - Acknowledge Ground Handoff

Going to 121.9. Boeing 37W.

1 - [ Tune Ruzyne Ground on 121.900 ]

1 - Request Taxi to Gates

Ruzyne Ground, Boeing N737W, taxi to the gate.

Boeing N737W, taxi to gate 12 via taxiway A B H.

1 - Acknowledge Taxi Clearance

Taxing to gate 12 using texiway A B H, Boeing 37W.


Pojíždíte po dráze. Pokud je tma, rozsvítíme Taxi lights a zhasneme Landing lights a zasuňte klapky. U stojánky si přivoláte výstupní teleskopický most klávesovou zkratkou CTRL + J.